Dotacje unijne na zakup samochodu dla OSP

Dotacje unijne na zakup samochodu dla OSP

OSP czyli Ochotnicza Straż Pożarna jest wyjątkową jednostką, w której tak naprawdę wolontariusze, wyrażają chęci do pomocy lokalnej społeczności i narażania swojego życia w ramach prewencji pożarów, czy także bezpośredniej walki z nimi. Nie jest tajemnicą, że wymagają oni do tego odpowiedniego sprzętu. Tak więc jak mogą oni pozyskać dotacje unijne na zakup samochodu strażackiego?

Dotacje unijne na zakup specjalistycznego wozu ratunkowego dla OSP

OSP jest jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. W niej służą głównie strażacy z zamiłowania i powołania, gdyż oczywiście służba w takiej jednostce nie wiąże się z żadnym konkretnym wynagrodzeniem. Zwykle jednostki te otrzymują pewne wsparcie finansowe od samorządów lokalnych, a także z różnych przeprowadzanych dla nich zbiórek. Niemniej jednak jak łatwo można się domyślić, strażacy potrzebują odpowiedniego sprzętu, a w szczególności wozów strażackich, by mogli należycie wykonywać swoje obowiązki, a także zawsze pojawić się w miejscu pożaru z odpowiednim wyposażeniem i na czas. Wówczas wozy te okazują się jednym z podstawowych jednostek na wyposażeniu placówki Ochotniczej Straży Pożarnej. Niemniej jednak nie da się ukryć, że specjalistyczne wozy ratunkowe z pewnością nie należą do najtańszych, a często jednostki we własnym zakresie nie mogą sobie pozwolić na ich sfinansowanie. Co więcej, często i samorządy lokalne nie dysponują odpowiednimi środkami, by tego typu inwestycję sfinansować. Niemniej jednak Unia Europejska doskonale wie jak ważne jest pełnienie służby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ratowania ludzkiego życia, a w związku z tym oferuje ona dotacje na zakup specjalistycznego wozu ratunkowego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dotacje unijne na zakup samochodu dla OSP- co warto wiedzieć?

Programy umożliwiające staranie się o pozyskanie dotacji unijnych na zakup specjalistycznego wozu ratunkowego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonują w naszym kraju już od ponad 5 lat. Głównym programem jest „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, który nie tylko obejmuje finansowanie samochodów dla OSP z budżetu państwa, ale również oferuje o staranie się o dotacje unijne na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Program te przez cały okres jego trwania realizowany jest nie tylko na mocy porozumienia naszego kraju oraz przedstawicielstwa Unii Europejskiej, ale także w ramach wewnętrznego porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska. Porozumienie to miało obejmować współdziałanie w zakresie zwalczania zagrożeń zarówno dla ludzi jak i dla środowiska naturalnego. Środki unijne i lokalne na zakup wozu specjalistycznego dla OSP są przyznawane i przekazywane za pośrednictwem Narodowego i Wojewódzkich FOŚiGW, co oczywiście połączone jest z krajową dotacją na system gaśniczo ratowniczy. Co więcej przyznawane dotacje unijne łączą się również z dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także ze środkami przyznawanymi z budżetu firm ubezpieczeniowych. Wówczas jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą liczyć na wsparcie finansowe z różnych źródeł, a także na wsparcie lokalnych samorządów. Dzięki temu zakup specjalistycznych wozów gaśniczo- ratunkowych jest inwestycją możliwą do zrealizowania. Obecnie posługując się danymi można jasno powiedzieć, że liczba specjalistycznych wozów dla OSP finansowanych z dotacji unijnych z roku na rok stale wzrasta. Już w 2017 roku sfinansowano w ten sposób około 14 specjalistycznych pojazdów, których łączna kwota wynosiła ponad 12 milionów złotych. Co ciekawe rok później, dotacje unijne sfinansowały już zakup 26 wozów strażackich, których łączna kwota przekroczyła 20 milionów złotych.

Przeczytaj również:  Dotacje unijne dla samotnych matek - Jak je otrzymać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.