Badania nieniszczące (badania NDT) - na czym polegają?

Badania nieniszczące (badania NDT) – na czym polegają?

Badania nieniszczące cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze względu na możliwości przeprowadzenia tych działań bez naruszania stanu materiałów. To grupa różnych metod diagnozujących i kontrolujących, bez negatywnego wpływu na komponenty i elementy. Jakie badania NDT są najczęściej stosowane i które z nich warto wybrać? 

Badania nieniszczące i ich charakterystyka

Badania nieniszczące to wiele różnych metod służących do wykrywania wad oraz określenia stanu wybranych materiałów, bez negatywnego wpływu na ich stan. Najczęściej wykorzystywane są w przemyśle, stocznictwie, energetyce i innych, do badania wielu materiałów i elementów, takich jak między innymi:

  • złącza spawane, 
  • lutowane odlewy, 
  • odkuwki, 
  • laminaty, 
  • betonowe elementy, 
  • materiały polimerowe i inne.

To doskonałe rozwiązanie zapewniające szeroko pojęte możliwości diagnozy i monitorowania instalacji, co pozwala na dokładne określenie ich stanu. Dzięki temu mamy możliwość wskazania miejsca wymagającego faktycznej naprawy, co zmniejsza możliwość wystąpienia problemów i awarii na każdym etapie produkcji i użytkowania. Tego typu usługi oferuje firma Navitest, która zapewnia kompleksowe wsparcie

Badania nieniszczące – oferta firmy Navitest 

Badania nieniszczące pozwalają zbadać wiele obiektów wykonanych z różnych materiałów, zapewniając szerokie metody diagnostyczne. Ze względu na ich rodzaje możemy wyróżnić następujące rodzaje badań NDT:

  • badania ultradźwiękowe,
  • badania penetracyjne,
  • badania radiograficzne.

Wszystkie z nich różnią się specyfikacją, dlatego też postaramy się bliżej.

Badania ultradźwiękowe, penetracyjne i radiograficzne- które z nich wybrać?

Badania ultradźwiękowe tak jak badania radiograficzne są jedną z metod objętościowych pozwalających wykryć nieciągłości materiałów. Sprawdzają się one doskonale w wykryciu wad płaskich czyli rozwarstwień oraz pęknięć.

Badania penetracyjne to metoda badań nieniszczących stosowana w wykrywaniu płaskich nieciągłości oraz nieszczelnych złączy spawanych. Wykorzystywana zarówno w stopach lekkich, stalach oraz materiałach ferromagnetycznych. W tej metodzie jedynym ograniczeniem są materiały o porowatej powierzchni i wielowymiarowych kształtach. Badanie to stosowane jest w oparciu o wnikanie penetratu do materiału. Może być ono stosowane ręcznie lub w sposób zautomatyzowany, zarówno podczas procesów wytwórczych jak również po okresie eksploatacji w celach diagnostycznych. 

Przeczytaj również:  Kto może sobie pozwolić na zakup mieszkania w Krakowie?

Badania radiograficzne służą do skutecznego wykrywania nieciągłości materiałów oraz właściwej oceny ich właściwości bez zmian w strukturze badanych w ten sposób obiektów. Celem tego badania jest znalezienie nieciągłości materiałowej wynikłej zarówno podczas procesów wytwórczych jak i eksploatacyjnych w złączach spawanych, odlewach i innych wyrobach hutniczych. Są one pomocne w znalezieniu nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych i innych, o charakterze przestrzennym oraz płaskim. 

Badania nieniszczące – w jakich branżach je spotkamy?

Badania nieniszczące sprawdzają się doskonale w branżach chemicznych, energetycznych, budownictwie oraz w petrochemii, stocznictwie i innych. Ze względu na ogromną wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz udane realizacje firma Navitest jest w stanie zaoferować najlepsze rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie błędów ludzkich poprzez redukcję obciążeń finansowych i innych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *