Dotacje unijne dla rolników na działalność pozarolniczą

Dotacje unijne dla rolników na działalność pozarolniczą

W 2021 roku wprowadzony został unijny program, na dotacje dla rolników, którzy chcą rozpocząć działalność pozarolniczą. Nie da się ukryć, że wzbudził on duże zainteresowania, a także dla większości osób, okazał się nie do końca precyzyjny. Tak więc jak przedstawiają się dotacje unijne dla rolników na działalność pozarolniczą?

Dotacje unijne na działalność pozarolniczą czyli premia bez dopłat bezpośrednich

Pierwszą zmianą jaka została wprowadzona w projekcie unijnych dotacji dla rolników na działalność pozarolniczą z pewnością ucieszy wielu zainteresowanych. Otóż jak można było przeczytać w projekcie rozporządzenia, który został wydany przez MRiRW, w odniesieniu do premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, rolnicy, którzy z pewnych powodów, nie mogli otrzymać dopłat obszarowych, w dalszym ciągu mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Co więcej, statystycznie takie przypadki zdarzają się niezwykle często, gdyż w momencie kiedy rolniczy nie mają przyznanych dopłat obszarowych, bardzo często mogą spotkać się z odmownymi decyzjami w zakresie przyznania im innych funduszy, nawet jeśli producenci, małżonkowie lub inni domownicy zamieszkujący wspólne gospodarstwo domowe, w dalszym ciągu spełniają warunki np. w odniesieniu do ubezpieczenia KRUS. W związku z tym, zmiana ta miała całkowicie ten problem wykluczyć i dać rolnikom, którzy zdecydują się prowadzić działalność pozarolniczą o wiele większe możliwości. Tak więc decyzja resortu rolnictwa, która została podjęta w ubiegłym roku, a także premia unijna, przestała być dostępna tylko i wyłącznie dla tych rolników, którzy mogli skorzystać również z przywileju dopłat obszarowych. Resort rolnictwa swoją decyzje umotywował tym, że poszerzenie grupy przedmiotowej o rolników, którzy nie otrzymali do tej pory dopłaty obszarowej przyczyni się do ułatwienia różnicowania działalności. Co więcej, ma się to również przyczynić w ogromnym stopniu do zachęcenia do zakładania, a także rozwoju małych przedsiębiorstw, a w efekcie do powstawania nowych miejsc pracy.

Przeczytaj również:  Dotacje unijne dla samozatrudnionych

Dotacje unijne na działalność pozarolniczą, a łagodniejsze kary za brak nowych miejsc pracy

Jedną z większych zmian w projekcie resortu rolnictwa, były również te zmiany, jakie zaszły w zakresie kar nakładanych na rolników, którzy prowadząc działalność pozarolnicza, nie utworzyli nowych miejsc pracy. Jak w praktyce przedstawia się ta zmiana? Otóż każdy rolnik prowadząc działalność pozarolniczą i pobierając dotacje z Unii Europejskiej, zobowiązany jest do utworzenia nowych miejsc pracy, którą ilość szczegółowo określa on sam w swoim biznesplanie. Niemniej jednak, za niedopełnienie tego obowiązku, jeszcze do 2021 roku, na rolników nakładane były dość pokaźne kary pieniężne. W swoim projekcie MRiRW odniosło się do samego aspektu kar i można powiedzieć, że wykazało się o wiele większym zrozumieniem w stosunku do rolników. Mówiąc prościej, kary zostały sporo złagodzone, a resort rolnictwa skutecznie umotywował swoją decyzję. Okazuje się, że złagodzone zostały przede wszystkim warunki nakładania kar. Rolnicy bowiem zobowiązują się również do utrzymania miejsc pracy przez co najmniej dwa lata. Jednak działalność pozarolnicza, może przynieść różne skutki i nie zawsze wszystko pójdzie dokładnie tak, jak zostało to zwarte w przygotowanym wcześniej biznesplanie. Tak więc, jeśli rolnicy prowadzący działalność pozarolniczą, nie będą mogli dotrzymać złożonego zobowiązania, co do utrzymania miejsc pracy przez okres co najmniej dwóch lat od daty wypłaty drugiej raty dotacji unijnych, a tym samym zmniejszą liczbę miejsc pracy i obniżą poziom zatrudnienia, wówczas będą musieli zwrócić całą kwotę pomocy, jaką została im udzielona. Tak więc, rolnicy nie będą musieli obawiać się dodatkowej pieniężnej grzywny w przypadku zmniejszenia ilości miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *