Nasze Małopolskie Informacje

Jak poprawnie wypełnić wniosek w programie czyste powietrze

Jak poprawnie wypełnić wniosek w programie czyste powietrze

Rządowy program „Czyste powietrze” jest ogromnym wsparciem dla gospodarstw domowych, które zdecydowały się na zmianę systemu ogrzewania, czym  pewnością znacznie przyczyniły się do ochrony naszego środowiska. Jednak wypłaty środków związane są z odpowiednim wypełnieniem wniosku. Tak więc jak poprawnie wypełnić wniosek w programie „Czyste powietrze”?

Wniosek w programie „Czyste powietrze” a wypłata środków

Program „Czyste powietrze” jest prawdziwie kompleksowym programem rządowym, którego głównym celem było i jest wsparcie ochrony klimatu, a także zminimalizowanie zanieczyszczeń. Co ważniejsze, program ten skierowany był głównie do właścicieli i domowników gospodarstw jednorodzinnych, które miały emitować do atmosfery największe ilości pyłków i zanieczyszczeń, co spowodowane było głównie wykorzystywaniem pieców starej technologii do ogrzewania budynku. W ramach tego programu, gospodarstwa jednorodzinne, które zdecydują się na wymianę pieca, mogą skorzystać z dofinansowań, a także zostać beneficjentami bezzwrotnych dotacji. Niemniej jednak, by w ogóle móc liczyć na wypłatę tego typu środków w ramach programu „Czyste powietrze”, trzeba w pierwszej kolejności odpowiednio wypełnić wniosek. Warto także pamiętać, że wypłata środków dla beneficjentów nie nastąpić wcześniej, niż wraz z momentem kiedy beneficjent zrealizuje co najmniej część – a najlepiej całość- zadań, do jakich został zobowiązany w programie „Czyste powietrze”. Zawiera on bowiem stosowną umową z WFOŚiGW z której musi się terminowo wywiązać. Co więcej wzór wniosku o rozliczenie płatności, stanowi również jeden z załączników do umowy zawieranej z odpowiednim Funduszem o dotację lub o udzielenie pożyczki. Kolejno niezbędne jest również podkreślenie faktu, że to sam beneficjent musi wywiązać się z obowiązku wypełnienia wniosku. Wówczas może on liczyć na wypłatę dofinansowania, która nastąpi w niedługim czasie od złożenia do odpowiedniego Funduszu przez wnioskodawcę dokumentu. Pamiętać należy, że wniosek musi zostać wypełniony prawidłowo, a także musi zostać złożony w wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami.

Polecany serwis: https://magazynremont.pl/

Jak poprawnie wypełnić wniosek w programie „Czyste powietrze”?

W pierwszej kolejności beneficjent dofinansowania lub pożyczki w ramach programu „Czyste powietrze” musi koniecznie zapoznać się z przykładowym zakresem przedmiotowym, który dostępny jest w Internecie. Dzięki temu zyska on szerszą perspektywę na wydatki, które zaliczają się do programu „Czyste powietrze” i można się starać o dofinansowanie na nie. Kolejnym krokiem jest z kolei przystąpienie do uzupełniania wniosku. Wówczas beneficjent wypełnia te pola, które nie są oznaczone kolorem szarym, gdyż ich wypełnienie należy do obowiązku WFOŚiGW. Beneficjent musi również podać właściwy numer konta. Co więcej niezwykle istotne jest również zwrócenie uwagi na oświadczenia na drugiej stronie wniosku. W przypadku tych, które dotyczą beneficjenta, wówczas musi on zakreślić odpowiednie pola krzyżykami. Najważniejsze jest oświadczenie numer 5, która dotyczy również przypadków, kiedy realizacja postanowień umowy została wykonana przy dofinansowaniu z innych źródeł. Wówczas beneficjent musi pamiętać o przygotowaniu stosownej dokumentacji potwierdzającej uzyskanie dofinansowania z innych źródeł. Finalnie niezbędne jest również skompletowanie szeregu załączników, bez których niemożliwe jest rozliczenie wniosku o płatność. Najważniejszym załącznikiem jest protokół odbioru robót wykonawczych, który beneficjent musi opatrzyć własnoręcznie złożonym podpisem, a także wykonawca robót musi złożyć na tym dokumencie swoją pieczątkę. Niezbędne jest również dołączenie prawidłowo opisanych faktur oraz rachunków oraz samo oświadczenie kierownika budowy. Tak przygotowany komplet dokumentów należy złożyć osobiście we właściwym urzędzie.

Exit mobile version