Jak wyglądają progi dochodowe w programie czyste powietrze?

Jak wyglądają progi dochodowe w programie czyste powietrze?

Program ” Czyste powietrze” jest jednym z najprężniej działających i wciąż rozwijających się programów rządowych. Jego głównym założeniem była przede wszystkim walka z zanieczyszczeniami powietrza, co miało skłonić wiele gospodarstw domowych do zmiany dawnego systemu ogrzewania. Niemniej jednak jak wyglądają progi dochodowe w programie „Czyste powietrze”?

Progi dochodowe w programie „Czyste powietrze”- ważne zmiany

Program „Czyste powietrze” to jeden z największych projektów rządowych do walki z zanieczyszczeniami powietrza. Rząd zwrócił uwagę, że najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery emitują jednorodzinne gospodarstwa domowe, ze względu na to, jaki system grzewczy one wykorzystują. W związku z tym zachęcił on właścicieli gospodarstw domowych do zmiany danych pieców, a swoją decyzję umotywował dość intratnymi propozycjami dotacji i dofinansowań. Niemniej jednak, rząd w dalszym ciągu zostawił sobie furtkę, i dofinansowania obowiązują poniżej pewnych progów dochodowych. Okazuje się, że od niedawna w programie „Czyste powietrze” możemy również zaobserwować pewne zmiany, które są właśnie z nimi związane. Co ciekawe, zgodnie z wprowadzonymi przez rząd zmianami, obecnie można wyróżnić progi dochodowe, które uprawniają do uzyskania nieco wyższych dotacji, a także uprawniają do wnioskowania od dopłaty i dofinansowanie do kotłów oraz pelletu. Od 1 lipca zeszłego roku, zmiany zaczęły obowiązywać, a co za tym idzie o wyższe dotacje można starać się już przy progu dochodowym do 37 tysięcy złotych.

Jakie są progi dochodowe w programie rządowym „Czyste powietrze”?

Zgodnie ze wspomnianymi już zmianami, wzrośnie próg dochodowy uprawniający do starania się o dotację dla jednoosobowych gospodarstw. Będzie on wynosił 2189 złotych czyli o 229 złotych więcej niż dotychczas. Co więcej z tego dofinansowania obecnie korzysta około 30% wszystkich beneficjentów programu rządowego „Czyste Powietrze”. Kolejną ważną zmianą jest również możliwość ubiegania się o otrzymanie dotacji na pellet, który charakteryzuje się podwyższonym standardem. Wówczas przy podstawowym poziomie dofinansowania będzie można otrzymać kwotę do 9 tysięcy złotych, nie mniej jednak kwota ta nie przekroczy 45% kosztów, które zostały faktycznie poniesione. Co więcej przy podwyższonej dotacji, będzie można otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy 60% kosztów poniesionych w rzeczywistości. Co więcej czas skończył się również tym, którzy starają się o dopłaty z programu na zakup pieca węglowego. O wsparcie można było ubiegać się jedynie do końca 2021 roku. Swoja decyzję Narodowy Fundusz tłumaczy tym, że by w dalszym ciągu otrzymać dofinansowanie na zakup pieca węglowego może, wnioskodawca który do 31 grudnia  bieżącego roku złoży wniosek obejmujący dofinansowanie konkretnego rodzaju kotła, ale musi być on już zakupiony i zamontowany. Dodatkowo niezbędna była faktura, na której widniała data z przed końca 2021 roku. Niemnie jednak warto pamiętać, że odejście od dotacji na zakup pieca węglowego nie wynika z decyzji rządzących, a jedynie z wytycznych Komisji Europejskiej odnośnie przepisów antysmogowych. Tak więc zgodnie z przyjętymi uchwałami mieszkańcy województw: podkarpackiego oraz śląskiego, którzy w dalszym ciągu ogrzewają się tak zwanymi kopciuchami musieli je wymienić do 1 stycznia 2022 roku. W przypadku zaś województw: małopolskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego, termin ten przesunięty został na 1 stycznia 2023 roku. W województwie świętokrzyskim, kopciuchy muszą całkowicie zniknąć do lipca 2023 roku, zaś mieszkańcy pozostałych, niewymienionych dotąd województw, są zobowiązani do wymiany aż do 1 stycznia 2024 roku.

Przeczytaj również:  Jakie możliwości daje program Czyste Powietrze?

Wymiana kotła w ramach programu „Czyste powietrze” jest oczywiście zdecydowanie bardziej korzystna niż w pełni samodzielne finansowanie tej inwestycji. Dla właścicieli nieruchomości nadal może to jednak oznaczać dość znaczne obciążenie domowego budżetu. Warto w takiej sytuacji rozważyć także inne sposoby finansowania. Jednym z rozwiązań jest chociażby chwilówka dla bardzo zadłużonych. Decydując się na tego rodzaju rozwiązanie warto jednak dokładnie przeanalizować stan naszych finansów i możliwości spłaty. To poważna decyzja, dlatego nie powinniśmy podejmować jej pochopnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *