Nasze Małopolskie Informacje

Zwolnienia lekarskie. Co musisz o nich wiedzieć?

zwolnienie lekarskie

Zwolnienia lekarskie od lat są obiektem wielu dyskusji, dywagacji, a nawet sporów. Niemal wszyscy pracownicy etatowi, jak i ich pracodawcy, niejednokrotnie musieli informacje na ten temat po prostu przyswoić. Warto zatem tę często obiegową i chaotyczną wiedzę dokładnie usystematyzować. W dzisiejszym artykule poruszymy zatem najważniejsze kwestie dotyczące popularnego L4.

Zwolnienia lekarskie- kto może je wystawić? I na jakich zasadach?

Zacznijmy od informacji absolutnie podstawowej- zwolnienia lekarskie może nam wystawić wyłącznie upoważniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lekarz medycyny. Może nim być zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz specjalista (również w szpitalu), a nawet… stomatolog. Warto jednak zaznaczyć, że czasami, w razie potrzeby, samego wystawienia zwolnienia może dokonać asystent medyczny lekarza- ale tylko po jego wcześniejszej decyzji. Oczywiście, musi ją poprzedzić specjalistyczne badania, na bazie którego lekarz orzekł, że należy nam stosowne zwolnienie wystawić. Nie należy jednak w żaden sposób podchodzić do tego podejrzliwie- bardzo często bowiem, w wyniku natłoku prac administracyjnych, lekarze zlecają swoim asystentom tego typu czynności. To całkowicie normalne, a zwolnienie wystawione przez asystenta ma dokładnie tę samą rangę, co wystawione bezpośrednio przez lekarza medycyny.

Kiedy możemy je uzyskać?

Jak wyżej zaznaczono, popularne L4 (popularne, bo wystawiane w milionach sztuk każdego roku), może wystawić nam jedynie lekarz medycyny lub jego asystent. Jednak decyzja o udzieleniu nam płatnego urlopu uzależniona jest oczywiście od naszego stanu zdrowia- to na tej podstawie lekarz będzie opierał swoją finalną decyzję. Co może zatem spowodować, że lekarz zdecyduje się na zwolnienie nas z naszych codziennych obowiązków zawodowych? Być może wzbudzi to pewną dozę zaskoczenia, ale przede wszystkim, są to kwestie związane z… ciążą, porodem i połogiem. Z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że najwięcej, bo aż nieco ponad siedemnaście procent wszystkich zwolnień, była związana właśnie z oczekiwaniem na potomstwo przez kobiety. Mowa oczywiście o roku 2020.

Z jakich jeszcze powodów możemy otrzymać L4?

Na drugim miejscu najpopularniejszych przyczyn wystawiania L4, były choroby układu kostno-stawowego czy mięśniowego, liczące łącznie nieco ponad szesnaście procent. Na dalszych miejscach mamy choroby układu oddechowego, a następnie- urazy, zatrucia i inne dolegliwości wynikające z czynników zewnętrznych (odpowiednio około szesnaście i niemal dwanaście procent wszystkich zwolnień). Co warte podkreślenia, aż co dziesiąte zwolnienie lekarskie w 2020 roku było podyktowane zaburzeniami na tle psychicznym (dokładnie 10,8 procent). Jest to szczególnie istotna informacja, zważywszy na fakt, że depresja była w 2020 roku aż o 20 procent częstszym powodem wystawiania L4, niż w roku 2019. Sam udział wszystkich dolegliwości o podłożu psychicznym wzrósł o nieco ponad jedną czwartą.

Jak wystawiane są zwolnienia lekarskie?

Jak załatwić L4? Zwolnienia lekarskie, od pierwszego grudnia 2018 roku, wystawiane są wyłącznie drogą elektroniczną. To oznacza, że jeżeli lekarz uzna, że należy Ci je przyznać, nie będziesz musiał go zanosić, czy też wysyłać w „papierowej” wersji do swojego pracodawcy. Co więcej, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, również jesteś zwolniony z obowiązku osobistego dostarczenia dokumentu do urzędu. W obu tych przypadkach, lekarz, lub dedykowany asystent, po prostu wyśle zwolnienie drogą elektroniczną- zarówno do pracodawcy, jak i do ZUSu. Warto dodać, że eksperci pozytywnie oceniają wyżej wymienione zmiany. Osoba chora powinna bowiem przede wszystkim skupić się na rekonwalescencji i jak najszybszym powrocie do zdrowia, a nie na dopełnianiu urzędniczych formalności.

Jakie są jeszcze zalety elektronicznego L4?

Oprócz wyżej wymienionych udogodnień, informatyzacja w kontekście wystawianych L4 niesie ze sobą wiele innych, bardzo istotnych korzyści. Przede wszystkim, Twój pracodawca zauważy Twoje zwolnienie w swoim profilu płatnika, które prowadzi w ramach współpracy z ZUSem. Dzięki temu rozwiązaniu, nie musisz zaprzątać swojej głowy problemami z formalnościami dotyczącymi zasiłku chorobowego czy opiekuńczego (które wypłaci Ci pracodawca). Jedynym przypadkiem, w którym należy „upomnieć się” o zasiłek jest sytuacja, w której prowadzisz w ramach codziennych obowiązków działalność gospodarczą, lub kiedy świadczenie chorobowe wypłaca Ci właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim wypadku, należy złożyć stosowny wniosek, który dzięki zinformatyzowanym systemom możesz bez problemu zorganizować drogą elektroniczną. Posłuży Ci w tym celu Twój profil na Platformie Usług Elektronicznych, który warto posiadać chociażby z wyżej wymienionego powodu.

Exit mobile version