Jakie możliwości daje program Czyste Powietrze?

Jakie możliwości daje program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to inicjatywa, o której jest głośno w ostatnim czasie. Ma pomóc troszczyć się o czyste powietrze, oraz wspomóc Polaków w tych staraniach. Warto dowiedzieć się, jakie możliwości daje program Czyste Powietrze. Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule. 

Program Czyste Powietrze – założenia

Program Czyste Powietrze to rządowy plan na poprawę jakości powietrza. Został on zapoczątkowany w 2018 roku i ma obowiązywać do 2029 roku. Przystępując do tego projektu, można liczyć na wsparcie ze strony rządu w postaci zwrotu części zainwestowanych środków. W praktyce, jakie możliwości daje program Czyste Powietrze? W ramach tego programu istnieje możliwość otrzymania dotacji na wymianę starego źródła ciepła, a także dofinansowania termomodernizacji domu jednorodzinnego. Wysokość dotacji, jaką można otrzymać, jest uzależniona od zakresu planowanych modyfikacji, oraz dochodów osoby składającej wniosek.

Program Czyste Powietrze – jakie możliwości daje?

Wiele osób, które pragną przystąpić do omawianego projektu, zastanawiają się, jakie możliwości daje program Czyste Powietrze. Oprócz wspomnianego dofinansowania termomodernizacji oraz wymiany, zakupu i montażu starego pieca, w ramach programu można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji na:

  • instalację centralnego ogrzewania, oraz użytkowej ciepłej wody,
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
  • zakup i montaż ocieplenia na przegrodach budowlanych,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • dodatkowo nawet na stolarkę drzwiową i okienną, oraz
  • dokumentację, czyli audyt energetyczny (100% dofinansowania) i dokumentację projektową, na którą również trzeba przeznaczyć środki.

Jak widać, program Czyste Powietrze oferuje większe wsparcie, niż mogłoby się wydawać. Oferowane dotacje dotyczą nie tylko wymiany przestarzałych kotłów i pieców, ale również innych szczegółowych działań mających na celu większą troskę o czyste powietrze w naszym kraju. Oprócz wspierania ochrony środowiska naturalnego można zyskać także dodatkowe środki, które posłużą na wymianę przestarzałych sprzętów i konstrukcji. 

Przeczytaj również:  Jak wygląda złomowanie pieca w programie czyste powietrze

Program Czyste Powietrze – jakie kwoty można otrzymać?

Omawiając, jakie możliwości daje program Czyste Powietrze, warto również dowiedzieć się, ile konkretnie pieniędzy można otrzymać w ramach dotacji od rządu. Projekt ten zakłada dwa poziomy finansowania – podstawowy i podwyższony. Pierwszy z nich dedykowany jest dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami, jak podaje ustawa opisująca program: „budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą”. Kluczowym elementem w tym poziomie dofinansowania jest roczny dochód osoby, która się o nie ubiega. Łączny roczny dochód, z uwzględnieniem wszystkich możliwych źródeł zarobkowych, nie może przekraczać 100 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać w ramach podstawowego poziomu dofinansowania, wynosi nawet do 30 000 zł.

Drugi poziom, czyli podwyższony, kierowany jest do osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie wynosi maksymalnie 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, albo 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Tutaj maksymalnie można otrzymać do 37 000 zł dotacji.

Przed przystąpieniem do programu, należy dokładnie przeanalizować, do której grupy należymy, by wiedzieć, o jaką kwotę dofinansowania możemy wnioskować. Przedstawione poziomy posiadają także swoje szczegółowe warianty, o czym można poczytać w szczegółowych założeniach programu dostępnych na stronie rządowej. Warto dokładnie przeanalizować swoje warunki finansowe, przed przystąpieniem do kluczowego kroku, jakim jest złożenie wniosku o dotację w ramach programu Czyste Powietrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.