dotacje unijne na hodowle zwierząt

Dotacje unijne na hodowle zwierząt

Ten artykuł jest owocem współpracy naszej redakcji z portalem internetowym ithelpyou.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich daje rolnikom możliwość składania wniosków o dotacje na hodowlę zwierząt. Przysługują one rolnikom, którzy hodują określone gatunki zwierząt. 

Dotacje unijne na hodowlę zwierząt – najważniejsze informacje

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 17 grudnia 2013 r. ruszył Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma on na celu wsparcie rolników, którzy hodują zwierzęta w swoich gospodarstwach. Dotacje są jednak ograniczone dla określonych gatunków, które posiadają szczególną wartość genetyczną. Dodatkowo rolnik musi posiadać odpowiednią liczbę zwierząt, by mógł starać się o dofinansowanie.

Program przewiduje dopłaty do lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt, które objętę są ochroną genetyczną lub zagrożone wyginięciem. Są to:

 • bydło – polskie czerwone,  polskie czerwono-białe, białogrzbiete, polskie czarno-białe 
 • konie – małopolskie, śląskie, wielkopolskie, polskie, huculskie, sokólskie, sztumskie
 • owce – polska owca górska odmiany barwnej, świniarka, olkuska, wrzosówka, merynos odmiany barwnej, uhruska, kamieniecka, pomorska, żelaźnieńska, korideil, czarnogłówka, owca pogórza, akiel podhalański, merynos polski w starym typie
 • świnie – złotnicka pstra, złotnicka biała, puławska
 • kozy – koza karpacka

Dotacje unijne – wymagania dotyczące ilości zwierząt

Naturalnie każdy gatunek ma swoją określoną liczbą, przy której przysługuje dopłata. W przypadku krów liczba zwierząt tej samej rasy musi wynosić minimum 4. Dla kóz ta liczba wynosi 3 sztuki, natomiast dla klaczy wymogiem jest posiadanie 2 sztuk. Owce i świnie mają bardziej szczegółowe wymagania, które różnią się w zależności od gatunku:

 • owce rasy olkuskiej – minimum 10
 • owce rasy: cakiel podhalański, czarnogłówka, barwna owca górska, polska owca pogórza – minimum 15
 • owce rasymerynos polski w starym typie – minimum 30
 • owce pozostałych ras – minimum 10
 • świnie rasy puławskiej – minimum 10
 • świnie rasy złotnickiej białej lub złotnickiej pstrej – minimum 8
Przeczytaj również:  Dotacje unijne dla spółki

Oprócz tego w przypadku krów i świń określony jest górny limit posiadanych zwierząt. W przypadku bydła wynosi on 100 sztuk, tak samo świń rasy złotnickiej białej oraz pstrej. Natomiast w przypadku świń rasy puławskiej limit wynosi 70 sztuk. 

Dotacje unijne na hodowlę zwierząt – stawki 

Stawka dotacji, które może otrzymać rolnik uzależniona jest od hodowanych zwierząt, liczby sztuk w stadzie oraz ich gatunków. W przypadku owiec dopłata wynosi 360zł/szt. Dla kóz jest ona wyższa i wynosi 580zł/szt. Dalej w rankingu są dopłaty na świnie – 1140zł/szt oraz na krowy – 1600zł/szt. Największą sumę przewidziano dla lokalnych ras koni – 1700zł/szt. Jednak może być ona większa o 200zł w przypadku, gdy rolnik hoduje konie małopolskie i wielkopolskie. Rolnikom, którzy ubiegają się o dotację i którym uda się je uzyskać będą otrzymywali fundusze corocznie przez 5 lat pod warunkiem, że nie złamią ani nie zmienią warunków rolno-środowiskowo-klimatycznych swojego gospodarstwa. Jedyne zmiany, których może dokonać hodowca to zwiększenie lub zmniejszenie liczby sztuk w stadzie pod warunkiem, że liczba nie będzie mniejsza niż w pierwszym roku pobierania dotacji. 

Płatności dobrostanowe

Dodatkowo przewidziane są dotacje dla rolników, którzy zapewniają swoim zwierzętom warunki lepsze, niż jest to określone prawnie jako warunki minimalne. Jedną z takich dotacji jest ta dotycząca świń, którą można uzyskać za zwiększoną powierzchnę w budynkach. Dotacja wynosi 301zł/szt w przypadku loch i 24zł/szt w przypadku tuczników. Obowiązują także dotacje dobrostanowe dla bydła. Za wypas krów mlecznych można otrzymać 185zł za sztukę. Za zwiększoną powierzchnię w budynkach, w których przechowuje się krowy mleczne można uzyskać 595zł/szt, natomiast za dobrostan krów mamek 329zł/szt.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Dotacje unijne na hodowlę zwierząt przysługują wszystkim rolnikom, którzy posiadają wymienione wyżej gatunki zwierząt w określonej liczbie oraz spełniają kilka dodatkowych warunków. Jednym z nich jest obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej. Oprócz tego rolnik musi zachować wszystkie trwałe użytki zielone i elementy krajobrazu nieużytkowane rolniczo stanowiące ostoje przyrody. Trzecim warunkiem jest posiadanie gospodarstwa rolnego, które, naturalnie, znajduje się na terytorium Polski i którego powierzchnia użytków rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha. 

Przeczytaj również:  Dotacje unijne na zakup samochodu dla OSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *