najniższa krajowa

Najniższa krajowa – kto ją ustala i ile wynosi?

Temat najniższej krajowej pensji od lat wzbudza społeczne zainteresowanie. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie dla osób legalnie pracujących w oparciu o umowę. Mówiąc o najniższej krajowej można spotkać się z takimi stwierdzeniami jak pensja, płaca czy wynagrodzenie minimalne.

Płaca minimalna jest ustalana przez rząd i nie jest uzależniona od kompetencji pracownika, więc przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę bądź umowę zlecenia.

Z tego artykułu uzyskasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie najniższej krajowej:

  • na jakiej podstawie ustala się najniższą krajową,
  • jaka jest wysokość najniższej krajowej w 2022 r.,
  • czy najniższa krajowa dotyczy umów cywilnoprawnych,
  • kiedy można się spodziewać podwyżki pensji minimalnej.

Podstawa prawna ustalania pensji minimalnej

Sposób ustalania pensji minimalnej jest uregulowany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, zgodnie z którą wstępną propozycję najniższej krajowej pensji podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Następnie jest ona przedstawiana Radzie Ministrów. Kluczowy wpływ na ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia ma przewidywany wskaźnik inflacji, tzn. prognoza wzrostu cen w kolejnym roku. Co ważne, pensja minimalna może zostać podwyższona o ok 67 % realnego wzrostu gospodarczego pod warunkiem, że jej obecna wartość jest niższa od połowy średniej pensji krajowej. Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września każdego roku.

Wysokość najniższej krajowej w 2022 roku

W 2022 r. najniższa krajowa w Polsce wynosi 3010 zł brutto – wzrost o 210 zł w stosunku do roku 2021. 

Należy jednak pamiętać, że nie jest to kwota jaką pracownik zobaczy na swoim koncie bankowym. Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownik otrzyma kwotę opiewającą na około 2363 zł.

Przeczytaj również:  Badania nieniszczące (badania NDT) - na czym polegają?

Pensję minimalną osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu oblicza się proporcjonalnie do części etatu, na jaką pracownik jest zatrudniony.

Na podwyżki płacy minimalnej zwrócili uwagę komentatorzy z portalu magazynprzedsiebiorcy.pl

Od 1 lipca 2023 roku pensja minimalna w Polsce ulegnie podwyższeniu i będzie wynosiła 3600 zł brutto. Ta zmiana stanowi kolejny etap wzrostu płacy minimalnej w Polsce, co pokazuje, że rząd zwraca uwagę na poprawę warunków życia pracowników. Dynamika wzrostu płacy minimalnej w ostatnich latach jest znacząca i świadczy o dążeniu do zwiększenia poziomu życia społeczeństwa oraz redukcji nierówności ekonomicznych – komentuje Krystian Kamiński z portalu magaznprzedsiebiorcy.pl

Pensja minimalna a umowy cywilnoprawne

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie obowiązują te same zapisy rozporządzenia w kwestii płacy minimalnej, co pracowników pracujących na umowie o pracę. W przeliczeniu na jedną godzinę przysługuje tutaj stawka 19,70 zł brutto, co daje 13,91 zł netto w przeliczeniu na każdą przepracowaną roboczogodzinę

Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób pracujących w oparciu umowy o dzieło. Ich zapisy odnośnie pensji minimalnej nie dotyczą, bowiem umowa o dzieło jest wyłącznym porozumieniem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, na podstawie której pracownik na zasadach określonych w tymże porozumieniu wytwarza na rzecz pracodawcy umowne dzieło – utwór, tekst, program itd. Wydawać by się mogło, że pracownicy pracujący w oparciu o tego typu umowę zostają w pewien sposób pokrzywdzeni przez ustawodawcę, jednakże mając na uwadze fakt, że są to częstokroć wykwalifikowani specjaliści w swej dziedzinie, ich pensja opiewa często na kilkakrotnie wyższe stawki a wchodzenie w mniej korzystne stosunki pracy zostaje wyłącznie w gestii ich nieprzymuszonego wyboru.

Podwyżka płacy minimalnej

Wzrost płacy minimalnej dotychczas obserwowaliśmy zazwyczaj raz do roku w styczniu. Z tego względu niewielu z nas wie, że płaca minimalna może być podnoszona częściej. Oczywiście, aby sytuacja taka miała miejsce, muszą zaistnieć pewne przesłanki. Jedną z nich jest wysoka inflacja, z jaką przychodzi się nam mierzyć ostatnimi czasy również i w naszym kraju. Mając to na uwadze planuje się w roku 2023 dwukrotne zwiększenie najniższej krajowej. Pierwsza zmiana standardowo będzie w styczniu, kiedy to pensja minimalna prawdopodobnie wzrośnie do kwoty 3350 zł brutto. Drugą zmianę prognozuje się na lipiec 2023 r. Przewiduje się, że wówczas rządzący próg pensji minimalnej ustalą na wysokości 3500 zł brutto.

Przeczytaj również:  Iphone - poznaj możliwość i wybierz model dopasowany do Ciebie

Pracownicy zarabiający najniższą krajową cieszą się na prognozy jej wzrostu. Nie zapominajmy jednak, że każdy kij ma dwa końce a wzrost pensji minimalnej jest jedynie plasterkiem naklejanym przez rząd w celu niwelacji skutków galopującej inflacji w życiu codziennym obywateli. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *