Podatki a inwestycja w fotowoltaikę – co możesz odliczyć, na czym zaoszczędzić?

Montaż fotowoltaiki to nie tylko inwestycja w niemal całkowicie darmowy dostęp do energii elektrycznej i uzyskanie niezależności od dostawcy prądu. To również bardzo wymierne korzyści ekonomiczne przy rozliczeniach z fiskusem. Sprawdź, jakie ulgi i odliczenia przysługują Ci w związku z inwestycją w fotowoltaikę i jej osprzęt.

Inwestycja w fotowoltaikę – dlaczego jest opłacalna?

Montaż fotowoltaiki w dzisiejszych czasach jest niezwykle opłacalnym przedsięwzięciem. Dzięki możliwości uzyskania wysokich dopłat do zakupu i montażu samej instalacji oraz dodatkowego osprzętu – jak chociażby magazynów energii, dostępnych na https://www.esoleo.pl– koszt fotowoltaiki nie jest tak wysoki, jak można byłoby przypuszczać. Wieloletnie natomiast korzyści i oszczędności, jakie możliwe są do uzyskania z instalacji – dzięki możliwości samodzielnego zasilania urządzeń elektrycznych i odsprzedaży nadmiaru wyprodukowanego prądu do dostawcy – sprawiają, że inwestycja zwraca się niewiarygodnie szybko, a rachunki maleją w oczach.

Ulga termomodernizacyjna a instalacja fotowoltaiki

Ulga termomodernizacyjna jest specjalnym rodzajem ulgi, na podstawie której możliwe jest odliczenie od uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu wszelkich wydatków poniesionych na działanie o charakterze termomodernizacyjnym. W skład takiej termomodernizacji zaliczono również zakup i montaż elementów domowej fotowoltaiki, dostępnych na www.esoleo.pl, po wprowadzeniu w życie nowelizacji z możliwością odliczenia – tj. po 1 stycznia 2019 roku. Rozliczenia można dokonywać w ciągu trzech lat od poniesienia pierwszego wydatku inwestycyjnego i korzystać z niej w ciągu trzech kolejnych lat – jeśli wcześniej nie wyczerpiemy kosztów poniesionych na inwestycję.

Odliczenia od podatku – kto może skorzystać?

Możliwość odliczenia przysługuje osobom rozliczającym się w ramach zasad ogólnych, według skali podatkowej lub ryczałtu. Nie ma w tym względzie żadnego znaczenia, czy przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków własnych inwestora, czy zostało dokonane w ramach środków uzyskanych z kredytu. Aby skorzystać z odliczenia bezwzględnie należy posiadać tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją – być jej właścicielem lub współwłaścicielem, posługującym się notarialnym aktem współwłasności lub prawomocnym orzeczeniem o nabyciu spadku. Nie ma zatem możliwości skorzystania z ulgi w przypadku najmu czy innej formy korzystania z nieruchomości.

Przeczytaj również:  Jak samemu poradzić sobie z depresją?

Warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Możliwość odpisania wydatków poniesionych na zakup i montaż fotowoltaiki obwarowana jest kilkoma warunkami, których łączne spełnienie uprawnia do obniżenia dochodu o wartość inwestycji. Aby można było skorzystać z ulgi należy:

  • bezwzględnie posiadać prawo własności do nieruchomości,
  • zamontować instalację na budynku, który został odebrany – niemożliwe jest bowiem korzystanie z odliczeń wobec nieruchomości w trakcie budowy,
  • ukończyć inwestycję w ciągu trzech lat od momentu skorzystania z pierwszego odliczenia,
  • posiadać dokumenty niezbędne do weryfikacji poniesionych wydatków (faktury imienne na nazwisko właściciela lub współwłaściciela nieruchomości objętej termomodernizacją na poniesione inwestycje – zakupy niezbędnych elementów instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii czy pompy ciepła, faktury za montaż i wykonane regulacje instalacji).

Ulga termomodernizacyjna a dofinansowania

Otrzymanie dofinansowania w ramach programów wspierających termomodernizację od 2019 roku nie jest traktowane jako źródło dochodu podatnika. Niemniej jednak kwota otrzymanych dofinansowań obniża automatycznie kwotę, jaką można odliczyć od podatku. Z ulgi termomodernizacyjnej można zatem skorzystać jedynie w zakresie wydatków, jakie pokryte zostały z funduszy własnych podatnika.

Możliwość zmniejszenia dochodu a tym samym obniżenia podatku do zapłaty bądź otrzymania wyższego zwrotu od fiskusa, z pewnością czyni fotowoltaikę jeszcze bardziej atrakcyjna inwestycją. Możliwe jest bowiem uzyskanie niemal 100% zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych, a instalacja fotowoltaiczna – przez długie lata przynosiła będzie wymierne korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *