Jakie obowiązują warunki w programie czyste powietrze?

Jakie obowiązują warunki w programie czyste powietrze?

Każdego roku pojawia się coraz więcej akcji, które mają na celu poprawę jakości powietrza w kraju. Jednak wciąż jest to niewystarczające, dlatego właśnie powstał Program Czyste Powietrze, które daje możliwość finansowania wybranych inwestycji.

Dla kogo jest przeznaczony Program Czyste Powietrze?

Z programu mogą korzystać jedynie właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, ale pod warunkiem posiadania księgi wieczystej.

Istnieją dwa poziomy dotacji:

 • Podstawowy – jeśli roczny dochód mieszkańców nie przekracza 100 tys. zł.
 • Rozszerzony – jeśli roczny dochód na jednego mieszkańca nie przekracza:
  • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • 1600 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Jaki jest cel programu Czyste Powietrze?

Chodzi tutaj przede wszystkim o poprawę jakości powietrza. Można to zrobić m.in. poprzez poprawę sprawności energetycznej budynków. Dzięki programowi można dofinansować termomodernizację budynku.

Głównym założeniem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Ich nadmiar może nieść ze sobą znaczące skutki dla planety.

Do kiedy można składać wnioski na Program Czyste Powietrze?

Program działa od 19 września 2019 roku. Będzie trwał przez 10 lat. Jednak wnioski będą przyjmowane jedynie do końca 2027 roku, a przez kolejne dwa lata będzie jeszcze wypłacane dofinansowanie. Na realizację programu przeznaczono 103 miliardy zł.

W dniu 21.10 2020 r. ruszył drugi nabór Programu Czyste Powietrze. Mogą z niego korzystać osoby, które mają mniejsze dochody. Trzeba jednak do wniosku dołączyć zaświadczenie o zarobkach, które zostanie wydane przez gminę.

Przeczytaj również:  Jakie możliwości daje program Czyste Powietrze?

Podczas drugiego naboru pojawiło się kilka udogodnień:

 • Kalkulator dotacji – pozwala określić, na jakie dofinansowanie można liczyć
 • Wydłużono termin realizacji do 6 miesięcy, jeśli przesunięcie nie leży po stronie realizatora

Ile można otrzymać w ramach Programu Czyste Powietrze?

Wiele zależy od rodzaju prac, jakie są wykonywane w zakresie termomodernizacji budynku. Na poziomie podstawowym można oczekiwać do 30 tys. zł, a w przypadku rozszerzonego – 37 tys. zł. Określony jest także dokładny procent kosztów, jaki może być sfinansowany. Ponadto wysokość wsparcia nie może przekroczyć maksymalnego progu na dane działanie.

Jakie warunki należy spełnić?

W przypadku modernizowanej stolarki zewnętrznej muszą zostać spełnione wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych (WT2021), które obowiązują od 31.12 2020 r.

W przypadku wymianu źródeł ciepła urządzenia muszą spełniać wynosi 5 klasy ekoprojektu lub posiadać odpowiednią klasę energetyczna (przynajmniej A+ lub A++, jeśli urządzenie należy do podwyższonej klasy efektywności energetycznej).

Jakie są formy dofinansowania?

Istnieją dwa rodzaje pomocy w sprawie Program Czyste Powietrze:

 • Dotacja gotówka
 • Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kredytu

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z rozpoczęciem, trwaniem lub zakończeniem prac. Jednak prace muszą zostać zakończenie maksymalnie do 30 miesięcy od złożenia wniosku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Regulamin Programu Czyste Powietrze przedstawia dokładną listę działań, na które można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie.

 • Poziom podstawowy
  • Demontowanie źródeł ciepła, które są nieefektywne
  • Wymiana na urządzenia spełniające normy ekologiczne
  • Wymiana okien i drzwi
  • Ocieplenie domu
  • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • Demontaż, zakup i montaż instalacji ciepłej wody użytkowej
  • Demontaż, zakup i montaż centralnego ogrzewania
  • Zakup i instalacja wentylacji mechanicznej
  • Wymiana starych pieców
  • Dokumentacja
 • Poziom rozszerzony
  • Demontaż źródeł ciepła na efektywniejsze
  • Zakup i instalacji kotłowni gazowej
  • Zakup i instalacja innego źródła ciepła
  • Zakup i instalacja wentylacji mechanicznej
  • Ocieplenie przegród budowanych
  • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • Zakup i montaż instalacji ciepłej wody użytkowej
  • Zakup i montaż centralnego ogrzewania
  • Dokumentacja
Przeczytaj również:  Jak wyglądają progi dochodowe w programie czyste powietrze?

Warto zatem skorzystać z Programu Czyste Powietrze, gdyż dzięki temu można zadbać o czystsze powietrze w prosty sposób.

Źródła:

https://modnapracownia.com.pl
https://modnaiza.com.pl
https://modny24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *