Dotacje unijne dla rolników na zakup maszyn

Dotacje unijne dla rolników na zakup maszyn

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest dbanie o działalność rolniczą prowadzoną w państwach wspólnoty. Dotacje unijne dla rolników na zakup maszyn dają możliwość uzupełnienia lub unowocześnienia parku maszyn w gospodarstwie. Jest to bardzo korzystna oferta, bo pozwala ona znacznie obniżyć koszty związane z prowadzeniem działalności rolniczej.  

Czym są dotacje unijne?

Wszelkiego rodzaju subwencje oferowane dla różnych gałęzi gospodarki są z reguły bardzo korzystne dla pobierającego. Nie inaczej jest w sektorze rolnictwa. Zazwyczaj farmerzy mają problemy z obliczeniem swojego budżetu na dany rok, a wszystko za sprawą tego, że ewentualny zysk jest trudny do przewidzenia. Wiele zależy od cen płodów rolnych, popytu na nie, urodzaju, a także pogody. Kupując więc nową maszynę nie możemy łatwo ocenić, po jakim czasie ona się nam zwróci. To czy dany rok będzie dobry dla gospodarzy czy też nie zazwyczaj staje się jasne dopiero pod koniec roku kalendarzowego. Wszystkie te czynniki wpływają na znaczne zwiększenie ryzyka inwestycyjnego w zakresie zakupu maszyn. Rządy poszczególnych państw, a także cała wspólnota Unii Europejskiej ma jednak interes w rozwijaniu gospodarki, tak aby była ona maksymalnie konkurencyjna. Rolnicy otrzymują więc różnego rodzaju działania pomocowe, które umożliwiają szybszy rozwój obszarów wiejskich. Przeznaczone na ten cel środki pieniężne są bardzo istotne i nierzadko absolutnie niezbędne do kontynuowania procesu rozwoju. Dotacje unijne dla rolników na zakup maszyn w Polsce są prowadzone w ramach PROM, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumentami pomocowymi wchodzącymi w składu PROMu są także: premie dla młodych rolników, dopłaty czy też płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa rolne. Wszelkiego rodzaju dofinansowania cieszą się dużą popularnością wśród właścicieli rolnych.

Przeczytaj również:  Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Czy każdy może starać się o dotację dla swojego gospodarstwa?

Jeżeli chodzi o konkretne programy pomocowe, takie jak Młody Rolnik czy Premie dla hodowców, to należy pamiętać, że są one skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Istnieją jednak dofinansowania, o które może starać się każdy rolnik z kraju wspólnoty. W tym przypadku najbardziej interesuje nas dofinansowanie do zakupu maszyn rolniczych, które obejmowane jest w podprogramie zwanym modernizacja gospodarstw rolnych. Wysokość wsparcia pomocowego w większości przypadków wynosi około 50-60% łącznej wartości maszyny, ale uzyskana kwota jest zależna od wieku podmiotu składającego wniosek. Starsi rolnicy w prawdzie uzyskają pomoc, ale będzie ona wydatnie niższa niż w przypadku młodych. Za młodego gospodarza uznajemy osobę poniżej 40 roku życia. Taki farmer ma spore szanse otrzymać nawet więcej niż 60% dofinansowania, o ile spełni pewne warunki, które najczęściej dotyczą zakupu maszyny fabrycznie nowej, spełniającej najnowsze europejskie normy, między innymi w zakresie emisji spalin.

Dofinansowanie zakupu sprzętu rolniczego

Dotacje unijne dla rolników na zakup maszyn jak sama nazwa wskazuje są finansowane z funduszy wspólnoty. Sposób rozdysponowania ich jest jednak zależny od Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Tworzony przez urzędników program PROM do tej pory spełniał swoje zadanie i umożliwiał wielu gospodarstwom zaktualizowanie swojego parku maszynowego. Warto pamiętać, że kluczowe do otrzymania dofinansowania jest zrealizowanie wymaganych warunków dodatkowych. W przypadku inwestycji w nowy sprzęt kryteria te najczęściej będą opierać się o wzrost konkurencyjności czy też zwiększenie ogólnej opłacalności gospodarstwa rolnego. Najprościej rzecz ujmując chodzi o postęp technologiczny, który dzięki środkom pieniężnym jest znacznie przyspieszony. Należy zwrócić szczególną uwagę na terminy składania wniosków, a także jego poprawne wypełnienie i złożenie w ARiMR. Formularze zgłoszeniowe można przygotować także w domu. Wystarczy wydrukować dokumenty z oficjalnej strony Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Pamiętaj aby sprawdzić czy dany wniosek faktycznie dotyczy konkretnego programu pomocowego, z którego chcemy skorzystać. Dopłaty do zakupu sprzętu rolniczego najpewniej zostaną podtrzymane na kolejne lata. Ich obecność wydatnie wpływa na zwiększenie konkurencyjności rolnictwa Unii Europejskiej w porównaniu do państw spoza wspólnoty.

Przeczytaj również:  Dotacje unijne dla samozatrudnionych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *